Duunitori suosittelee
Kokki

CMB Ravintolat

Helsinki

Huippumyyjäksi Academic Workille B2B-ratkaisumyyntiin!

Academic Work

Helsinki

Software Developer

Attendo

Helsinki

Kokki

Restel Oy

Hämeenlinna

Juristi arvopaperimarkkinatoiminnon sopimustehtäviin

Varma

Helsinki

Kehityspäällikkö

Tero Saarinen Company

Helsinki

Työpaikkakuvaus

Jyväskylän yliopisto on ihmistieteisiin ja luonnontieteisiin keskittyvä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävä monialainen tiedeyliopisto ja koulutuksen asiantuntija. Yliopisto on maamme johtava opettajankouluttaja, aikuiskouluttaja ja koulutusviejä. Liikuntatieteiden kokonaisuus on maan ainoa. Jyväskylän yliopisto tunnetaan vahvasta yhteiskunnallisesta vastuunotosta ja dynaamisesta toimintakulttuuristaan.

Haettavana on yliopistonlehtorin tehtävä, kasvatustiede, ajalle 1.1.2017-31.12.2021.

Jyväskylän yliopiston kasvatustieteiden tiedekunta on profiililtaan maamme laaja-alaisin. Sen vahvuutena on ihmisen elämänkaaren eri vaiheisiin kohdistuva oppimisen, ohjauksen ja opettajuuden tutkimus sekä siihen pohjautuva koulutus. Kasvatustieteellisen alan toiminta ulottuu varhaiskasvatuksesta luokan- ja aineenopettajakoulutuksen kautta aikuiskoulutukseen, erityisopettajien, opinto-ohjaajien sekä oppilaitosjohtamisen koulutuksiin. Tämä on luonut Jyväskylän yliopistoon voimakkaan kasvatustieteellisen alan osaamiskeskittymän, jolle on tyypillistä monitieteinen, tiedekuntarajat ylittävä ja joustava verkottuminen eri toimijoiden kesken. 1.1.2017 alkaen kasvatustieteiden tiedekunnan ja psykologian laitoksen yhdistyessä kasvatustieteiden tiedekunnasta tulee kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta.

Opettajankoulutuslaitokseen sijoittuvassa kasvatustieteen yliopistonlehtorin tehtävä kohdentuu opettajankoulutuksen, erityisesti vieraan kielen oppimisen ja kielipedagogiikan, alueelle. Tehtävässä painottuvat opetus, koulutuksen yhteisöllinen kehittäminen, tiedekunnan tutkimuksen painoalueille kohdentuva tutkimus sekä tutkimusrahoituksen hankkimiseen osallistuminen. Opetustehtäviin kuuluu myös opinnäytetöiden ja opetusharjoittelun ohjaus. Oppiainerajat ylittävä yhteistyö ja tutkimusperustaiset opetuskokeilut nähdään tärkeänä osana työtä.

Yliopistonlehtorin tehtävistä, kelpoisuusvaatimuksista ja kielitaidosta määrätään yliopiston johtosäännössä ja kielitaito-ohjeistuksissa. Yliopistonlehtorin tehtävään otettavalta vaaditaan, että hän hallitsee suomen kielen. Yliopisto voi tarvittaessa myöntää erivapauden kielitaitovaatimuksista. Eduksi katsotaan hyvä englannin kielen taito ja kyky antaa opetusta englannin kielellä.

Kasvatustieteen yliopistonlehtorilta edellytetään monipuolista perehtyneisyyttä kasvatustieteen tieteenalaan sekä kielipedagogista osaamista. Lisäksi tehtävään valittavalta edellytetään näyttöjä korkeatasoisesta, monitieteisestä tutkimuksesta ja tutkimusrahoitushauista sekä kokemusta opettajan tai opettajankouluttajan tehtävästä ja kansainvälisestä yhteistyöstä. Erityiseksi ansioksi katsotaan näytöt koulun tai opettajankoulutuksen kehittämisestä kielipedagogiikan, monikielisyyden ja -kulttuurisuuden näkökulmasta.

Yliopistonlehtorin tehtäväkohtainen palkanosa määräytyy yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön tehtävien vaativuustason 5-7 (2 865,30 €/kk - 3 851,33 €/kk) perusteella. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa.

Lisätietoja: Opettajankoulutuslaitoksen johtaja Tiina Silander, sähköposti tiina.silander@jyu.fi, puh. 0400 620830.

Sähköiseen hakulomakkeeseen tulee liittää:
1) Ansioluettelo (CV), joka laaditaan hyvää tieteellistä käytäntöä noudattaen sekä ottaen huomioon mahdollisuuksien mukaan ansioluettelomalli (kts. TENK:n ohje www.tenk.fi)
2) Julkaisuluettelo, joka tulee laatia noudattaen Suomen Akatemian ohjeistusta. Julkaisuista mainitaan täydellinen kirjallisuusviite.
3) Enintään viisi (5) pääjulkaisua, jotka on numeroitava julkaisuluettelon mukaisesti. (Jos julkaisuja ei voi toimittaa sähköisen hakujärjestelmän kautta, ne on järjestettävä valmiiksi kahteen samanlaiseen pakettiin asiantuntijalle lähettämistä varten ja toimitettava Jyväskylän yliopiston kirjaamoon, PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto).
4) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus pedagogisesta koulutuksesta ja opetusansioista (opetusportfolio).
5) Lyhyt (1-2 sivua) kirjallinen selostus tutkimustyöstä ja tieteellisistä ansioista.

Hakemus tulee jättää viimeistään 23.10.2016 sähköisellä hakulomakkeella.

Web-osoite: http://www.jyu.fi/toihin Työnantaja: Jyväskylän yliopisto Sijainti: Pl 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Työajat: kokoaikatyö Työ alkaa: 01.01.2017 Yhteystiedot: - Ilmoitus jätetty: 20.09.2016 Haku päättyy: 23.10.2016 00:00 Ilmoituskanava: mol

Työpaikan sijainti kartalla

Osoite: Pl 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

Yritystiedot

Toiminimi Jyväskylän yliopisto Y-tunnus 0245894-7

Zeckit-selvitys

Hyvässä työpaikassa työnantajan tiedot ovat kunnossa. Duunitori tekee yhteistyötä Zeckitin kanssa, jotta voimme näyttää uusimmat tiedot yrityksestä (lisätietoa):

Ilmoitus


Tämä työpaikka, Yliopistonlehtori, kasvatustiede, on ilmoitettu mol -palvelussa 20.09.2016 ja sen on julkaissut Jyväskylän yliopisto. Kyseessä on kokoaikatyö. Ilmoituksen hakuaika umpeutuu 23.10.2016. Työpaikka sijaitsee paikkakunnalla Jyväskylä , osoitteessa Pl 35, 40014 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO . Ilmoituksen jättäneellä työnantajalla on tällä hetkellä avoimia työpaikkoja Duunitorilla yhteensä 17 kappaletta .

Yhteistyössä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Katso myös nämä työpaikat

Ilmoitus

Seuraa Duunitoria

Uutta Duunitorilla

Työnantajalle

Duunitorilla tavoitat työnhakijat tehokkaalla työpaikkailmoituksella ja houkuttelevalla employer brandingilla. Eikä siinä vielä kaikki. Jos uusi osaaja on kiven alla, kartoitamme potentiaaliset henkilöt suorahaun keinoin.

Jätä ilmoitus Lue lisää

Ilmoitus

Rentoudu työnhaun ohessa