Duunitori suosittelee
15 palveluneuvojaa Ifille Espooseen

Saranen Consulting Oy

Espoo

Kokki

Restel Oy

Kuusamo

Kokki

Restel Oy

Hämeenlinna

Asiakasneuvoja / Kundrådgivare

Vaasan Osuuspankki - Vasa Andelsbank

Vaasa

Korvausneuvoja

Suomen Vahinkovakuutus Oy

Espoo

Recruitment Superstar

Siili Solutions

Helsinki

Työpaikkakuvaus

Itä-Suomen yliopisto on yksi Suomen suurimmista monialaisista tiedeyliopistoista. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa. Opiskelijoita on noin 15 000 ja työllistämme lähes 2 800 henkilöä. Toimimme kolmella kampuksella Joensuussa, Kuopiossa ja Savonlinnassa. Kansainvälisissä yliopistojen vertailuissa sijoitumme 300 parhaan joukkoon.

Filosofinen tiedekunta toimii kahdella Itä-Suomen yliopiston kolmesta kampuksesta - Joensuussa ja Savonlinnassa. Tiedekunta kouluttaa ammattilaisia ja asiantuntijoita humanistisille, kasvatustieteellisille sekä psykologian ja teologian aloille. Neljän akateemisen osaston lisäksi tiedekuntaan kuuluu kaksi harjoittelukoulua ohjattua opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen kehittämistä varten. Tiedekunnan tutkimustoiminta on monitieteistä sekä teoreettisesti ja metodologisesti monipuolista, ja se kytkeytyy vahvasti yliopiston strategiaan. Tiedekunnassa on noin 4 000 perustutkinto-opiskelijaa ja 400 jatko-opiskelijaa. Henkilökuntaa on harjoittelukoulujen henkilöstöt mukaan lukien runsaat 400. http://www.uef.fi/filtdk

Haettavana on

Tutkijatohtorin (nuorten ja aikuisten opiskelua tukevien oppimisympäristöjen tutkimus) tehtävä, kasvatustieteiden ja psykologian osasto / soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Joensuun kampus

Tutkijatohtori (nuorten ja aikuisten opiskelua tukevien oppimisympäristöjen tutkimus) on Itä-Suomen yliopiston määräaikainen tehtävä, joka liittyy Oppiminen vuorovaikutteisissa ympäristöissä (Learning in Interactive Environments, LINE) -tutkimusalueeseen, http://www.uef.fi/fi/tutkimus/kehittyneet-vahvat-tutkimusalueet, http://www.uef.fi/en/web/line/line. Tehtävä sijoittuu filosofisessa tiedekunnassa kasvatustieteiden ja psykologian tai soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osastoon tehtävään valittavan henkilön koulutus- ja tutkimusprofiilin mukaan.

LINE-tutkimusalue on yksi yliopiston strategiassaan (2015-2020) määrittämistä viidestä kehittyvästä, vahvasta tutkimusalueesta, ja se keskittyy oppimiseen ja vuorovaikutukseen liittyvien ilmiöiden tieteidenväliseen tutkimukseen. Tutkijatohtorin edellytetään tekevän nuorten ja aikuisten opiskelua tukevien oppimisympäristöjen tutkimusta seuraavilla LINE-tutkimusalueen sisältöalueilla: (i) oppiminen ja elämänkulku ja (ii) oppiminen, luonnontieteet ja tieto- ja viestintätekniikka. Hakijan tulee esittää tiivis (enint. 5 sivua) tutkimussuunnitelma kohdistuen nuorten ja aikuisten opiskelua tukevien oppimisympäristöjen tutkimukseen LINE-tutkimusalueella. Tutkimussuunnitelman mukaisen tutkimustyön lisäksi tutkijatohtorin tehtäviin kuuluu aktiivinen osallistuminen LINE-tutkimusalueen muuhun tutkimus- ja kehittämistoimintaan, ulkopuolisen rahoituksen hankintaan yhteistyössä muiden LINE-tutkimusalueen tutkijoiden kanssa sekä oman alansa opinnäytetöiden ohjaamiseen ja opetukseen. Tutkijatohtori myös kehittää ja vahvistaa tieteellistä jatkokoulutusta.

Tutkijatohtorin palvelussuhteeseen valittavan tulee olla soveltuvan tohtorin tutkinnon suorittanut. Tutkijatohtorin tehtävään otetaan aina määräajaksi (hallintojohtosääntö 30§). Tohtorin tutkinto tulee olla suoritettu enintään 5 vuotta ennen tutkijatohtorin tehtävän vastaanottamista. Aikaraja tarkoittaa tässä yhteydessä nettoaikaa, johon ei lasketa esim. äitiys- tai vanhempainlomaa tai asevelvollisuuden suorittamista.

Vaadittavan tutkinnon lisäksi tehtävään valittavalla tulee olla monipuolista oppimisvaikeusalan, erityisesti nuorten ja aikuisten oppimisen esteiden tutkimusosaamista elämänkulun näkökulmasta sekä näyttöä aikaisemmasta tämän alan korkeatasoisesta julkaisutoiminnasta. Eduksi katsotaan osallistuminen kansalliseen ja kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön sekä tutkimusrahoituksen hankintaan. Lisäksi erityisesti kvantitatiivisten tutkimusmetodien hallinta on eduksi.

Tehtävään vaadittavasta kielitaidosta on säädetty valtioneuvoston asetuksella 770/2009. Yliopiston opetus- ja tutkimustehtävää hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Tiedekunnan dekaani voi myöntää erivapauden yliopistoasetuksen kielitaitovaatimuksiin. Tehtävään liittyvä tutkimus, opetus ja ohjaus voi tapahtua myös englannin kielellä. Jos valittu henkilö tekee tutkimusta sekä antaa opetusta ja ohjaa opiskelijoita englannin kielellä, on hänellä oltava tehtävän edellyttämä englannin kielen taito. Tehtävän edellyttämällä kielitaidolla tarkoitetaan tässä yhteydessä Eurooppalaisen viitekehyksen taitotason B2 mukaista englannin kielen taitoa (ks. EVK-taitotasoasteikko: http://www.uef.fi/documents/464154/1021719/Eurooppalaisen+viitekehyksen+taitotasoasteikko.pdf/7f4ac2c7-34cb-4b11-a1a6-7fc2fe66c178). Mikäli opetusta ja ohjausta annetaan sekä tutkimusta tehdään englannin kielellä, tehtävään valittavalta ei edellytetä yliopistoasetuksen mukaista tai muuta suomen kielen taitoa.

Tehtävä täytetään määräajalle 1.1.2017 - 31.12.2019. Määräaikaisuuden perusteena on Itä-Suomen yliopiston strategisella rahoituksella toteutettava kolmivuotinen tutkimustehtävä.

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasolle 5 (2 865,30 €/kk). Tehtäväkohtaisen palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta.

Lisätietoja: osastonjohtaja, professori Piia Björn, piia.bjorn@uef.fi, puh. 029 445 2016, tai osastonjohtaja, professori Tuula Keinonen, tuula.keinonen@uef.fi, puh. 029 445 2587. Hakumenettelyn osalta lisätietoja antaa opintopäällikkö Satu Kouki, satu.kouki@uef.fi, puh. 029 445 2003.

Uuden työntekijän tullessa yliopiston palvelukseen käytetään koeaikaa.

Sähköiseen hakemukseen tulee liittää:
- ansioluettelo (http://www.tenk.fi/fi/tutkijan-ansioluettelomalli)
- julkaisuluettelo (http://www.aka.fi/fi/rahoitus/nain-haet/hakemuksen-liitteet/julkaisuluettelo/)
- tutkimussuunnitelma (enint. 5 sivua)
- kopiot tutkintotodistuksista
- kopiot kielitaitoa osoittavista todistuksista, ellei kielitaito ilmene tutkintotodistuksista

Hakemus tulee jättää viimeistään 2.11.2016 sähköisellä hakulomakkeella.

Web-osoite: http://www.uef.fi Työnantaja: Itä-Suomen yliopisto Sijainti: 80101 JOENSUU Työajat: kokoaikatyö Työ alkaa: 01.01.2017 Yhteystiedot: - Hakemukset: https://www.saimanet.com/certiahome/aew.html?job_id=2804&jc=21 Ilmoitus jätetty: 02.10.2016 Haku päättyy: 02.11.2016 00:00 Ilmoituskanava: mol

Työpaikan sijainti kartalla

Osoite: 80101 JOENSUU

Yritystiedot

Toiminimi Itä-Suomen yliopisto Y-tunnus 2285733-9

Zeckit-selvitys

Hyvässä työpaikassa työnantajan tiedot ovat kunnossa. Duunitori tekee yhteistyötä Zeckitin kanssa, jotta voimme näyttää uusimmat tiedot yrityksestä (lisätietoa):

Ilmoitus


Tämä työpaikka, Tutkijatohtori, oppiminen vuorovaik. ympäristöissä, on ilmoitettu mol -palvelussa 02.10.2016 ja sen on julkaissut Itä-Suomen yliopisto. Kyseessä on kokoaikatyö. Ilmoituksen hakuaika umpeutuu 02.11.2016. Työpaikka sijaitsee paikkakunnalla 80101 - Joensuu , osoitteessa 80101 JOENSUU . Ilmoituksen jättäneellä työnantajalla on tällä hetkellä avoimia työpaikkoja Duunitorilla yhteensä 12 kappaletta .

Yhteistyössä

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Katso myös nämä työpaikat

Ilmoitus

Seuraa Duunitoria

Uutta Duunitorilla

Työnantajalle

Duunitorilla tavoitat työnhakijat tehokkaalla työpaikkailmoituksella ja houkuttelevalla employer brandingilla. Eikä siinä vielä kaikki. Jos uusi osaaja on kiven alla, kartoitamme potentiaaliset henkilöt suorahaun keinoin.

Jätä ilmoitus Lue lisää

Ilmoitus

Rentoudu työnhaun ohessa