Duunitori suosittelee
Automaatiosuunnittelija

STERIS FINN-AQUA

Tuusula

Kokki

Restel Oy

Kuusamo

Service Operations Center Specialist

Nebula Oy

Helsinki

Työmaapäälliköitä maanalaiseen rakentamiseen (Etelä-Suomi)

Destia

Helsinki

Muuttaja / kalusteasentaja

Hakonen

Helsinki

Software Developer

Attendo

Helsinki

Työpaikkakuvaus

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymän somaattisella tulosalueella on haettavana 31.10.2016 klo 15.00 mennessä
APULAISOSASTONHOITAJAN VIRKA
Aistiklinikka
Aistiklinikkaan kuuluvat korvapoliklinikka, silmäpoliklinikka ja -toimenpideyksikkö sekä ihotautien poliklinikka. Osastonhoitaja on yhteinen. Apulaisosastonhoitajan tehtävänä on osaltaan johtaa ja kehittää Aistiklinikan vastuualueen hoitotyötä sekä toimia osastonhoitajan työparina. Valitun henkilön osaaminen huomioidaan lopullista tehtäväkuvaa määriteltäessä.
Haemme tähän aktiiviseen ja kehittämismyönteiseen työyhteisöön joustavaa ajattelua omaavaa apulaisosastonhoitajaa. Johtamis- ja esimiestaitojen lisäksi arvostamme erityisesti vuorovaikutus- ja neuvottelutaitoja, kokonaisuuksien ymmärtämistä, oma-aloitteellisuutta sekä taitoa toimia erilaisten tiimien jäsenenä. Muutosjohtajuuden taidot, tulevat korostumaan lähivuosina koko organisaatioon ja yksiköihin kohdistuvien muutostarpeiden myötä.
Eduksi katsotaan ihotautien- ja allergologian osaaminen, koska apulaisosastonhoitaja osallistuu kliiniseen työhön mm. ihotautien poliklinikalla. Aistiklinikan vastuualueella toteutetaan työnkiertoa.  
Kelpoisuusehtona tehtävään on soveltuva alempi/ylempi korkeakoulututkinto ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistus tai aikaisempi pätevyys, taikka alan ammattikorkeakoulu/aikaisempi opintoasteen tutkinto täydennettyinä riittävillä työnjohdon ja hallinnon opinnoilla sekä riittävä kokemus alansa tehtävissä. Korkeakoulututkinto määrittyy korkeakoulututkintojen järjestämisestä annetun asetuksen (426/2005) mukaisesti. Ruotsinkielen suullinen ja kirjallinen taito katsotaan eduksi.
Virkaa haetaan täyttämällä sähköinen hakemus www.kpshp.fi/tyopaikat -sivuilla, mihin pyydetään liittämään CV. Sähköisessä haussa ei tarvitse toimittaa jäljennöksiä tutkinto ja työtodistuksista, mutta on varauduttava tuomeen ne mahdolliseen haastatteluun.
Palkkaus määräytyy voimassa olevan kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen sekä kuntayhtymässä tehdyn työn vaativuuden arvioinnin mukaan. Sairaalamme on opetussairaala.
Ennen viran täyttämistä hakijan tulee esittää kuntayhtymän henkilökunnan työterveyslääkärin lausunto työkelpoisuudestaan. Sairaalamme on savuton.
Lisätietoja antaa Aistiklinikan osastonhoitaja Raija Lammi puh. 040 6534 403
www.kpshp.fi
Kokkolassa 7.10.2016
KESKI-POHJANMAAN ERIKOISSAIRAANHOITO- JA PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ
 
Det somatiska resultatområdet inom Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice ledigförklarar att sökas senast 31.10.2016 kl. 15.00
EN TJÄNST SOM BITRÄDANDE AVDELNINGSSKÖTARE
Öron- och ögonpolikliniken samt polikliniken för hudsjukdomar
Till polikliniken hör öron-, näs- och halssjukdomarna, ögonsjukdomarna och ögoningreppsenheten samt polikliniken för hudsjukdomar. Avdelningsskötaren är gemensam. Den biträdande avdelningsskötarens uppgift är att för sin del leda och utveckla vårdarbetet inom poliklinikens ansvarsområde samt att fungera som ett team med avdelningsskötaren. Den valda personens kunnande tas i beaktande när den slutliga uppgiftsbeskrivningen formas.
Vi har en aktiv arbetsgemenskap med en positiv inställning till utveckling och söker en biträdande avdelningsskötare som har ett flexibelt tankesätt. Förutom lednings- och förmanskunnande värdesätter vi speciellt kommunikations- och förhandlingsfärdigheter, förmåga att förstå helheter, initiativförmåga samt förmåga att fungera i olika slags team. Förändringsdirektörsfärdigheter kommer att betonas under de närmaste åren i och med förändringsbehov i hela organisationen och enheterna. Kunnande inom hudsjukdomar och allergologi räknas till fördel eftersom den biträdande avdelningsskötaren deltar i det kliniska arbetet på bl.a. polikliniken för hudsjukdomar. Inom ansvarsområdet för öron- och ögonpolikliniken och polikliniken för hudsjukdomar genomförs arbetsrotation.
Behörighetsvillkoren för uppgiften är lämplig examen på lägre/högre högskolenivå och legitimering enligt lagen (559/1994) om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården eller tidigare behörighet, eller avlagd examen inom branschen på yrkeshögskole-/tidigare institutnivå kompletterad med tillräckliga studier inom arbetsledning och administration samt tillräcklig erfarenhet av uppgifter inom branschen. Högskoleexamen bestäms enligt förordningen (426/2005) om högskolornas examenssystem. Muntliga och skriftliga kunskaper i svenska räknas som merit.
Tjänsten söks genom att fylla i en elektronisk ansökan på adressen www.kpshp.fi/tyopaikat Vänligen bifoga CV till den elektroniska ansökan. Vid elektronisk ansökning behöver kopior på examens- och arbetsintyg inte skickas, men man bör vara beredd på att ta dem med till den möjliga intervjun.
Lönen bestäms enligt det gällande kommunala tjänste- och kollektivavtalet samt sjukvårdsdistriktets bedömning av arbetets svårighetsgrad. Vårt sjukhus är ett undervisningssjukhus.
Före tillsättning av tjänsten bör den sökande visa upp ett utlåtande om sin arbetsförmåga av samkommunens företagsläkare. Vårt sjukhus är rökfritt.
Ytterligare information ges av poliklinikens avdelningsskötare Raija Lammi tel. 040 6534 403 www.kpshp.fi
I Karleby 7.10.2016
MELLERSTA ÖSTERBOTTENS SAMKOMMUN FÖR SPECIALSJUKVÅRD OCH GRUNDSERVICE

Työnantaja: KPSHP Sijainti: 67200, Kokkola, Suomi Ilmoitus jätetty: 07.10.2016 Haku päättyy: 31.10.2016 Ilmoituskanava: Uranus.fi

Työpaikan sijainti kartalla

Osoite: 67200, Kokkola, Suomi

Ilmoitus


Tämä työpaikka, Apulaisosastonhoitajan virka, aistiklinikka, on ilmoitettu Ur2nus.fi -palvelussa 07.10.2016 ja sen on julkaissut KPSHP. Ilmoituksen hakuaika umpeutuu 31.10.2016. Työpaikka sijaitsee paikkakunnalla 67200 - Kokkola , osoitteessa 67200, Kokkola, Suomi .

Yhteistyössä

Katso myös nämä työpaikat

Ilmoitus

Seuraa Duunitoria

Uutta Duunitorilla

Työnantajalle

Duunitorilla tavoitat työnhakijat tehokkaalla työpaikkailmoituksella ja houkuttelevalla employer brandingilla. Eikä siinä vielä kaikki. Jos uusi osaaja on kiven alla, kartoitamme potentiaaliset henkilöt suorahaun keinoin.

Jätä ilmoitus Lue lisää

Ilmoitus

Rentoudu työnhaun ohessa