Luovuutta ja ongelmanratkaisutaitoa korostetaan tänä päivänä työelämässä, ja yritysten sekä niiden johtajien on oltava innovatiivisia menestyäkseen. Monet työntekijät kuitenkin aliarvioivat innovatiivisuuden merkityksen oman menestymisensä kannalta.

Keräsimme syitä, miksi innovatiivisuus kannattaa, ja vinkkejä, jotka auttavat sinua olemaan luovempi ja katsomaan asioita uudella tavalla:

Mitä hyötyä innovatiivisuudesta on sinulle?

Sinut palkataan helpommin: Työnhakijan innovatiivisuus on yksi tekijä, jota työnantajat arvostavat entistä enemmän. Yrityksen innovointitaidon takana on joka tason työntekijöiden innovatiivisuus. Innovatiiviset työntekijät auttavat yritystä pysymään kilpailukykyisenä muuttuvilla markkinoilla ja toisaalta startupit tarvitsevat työntekijöiltä innovaatioita, jotka auttavat niitä kasvamaan.

Innovatiivisuus auttaa sinua pitämään työsi: Yritykset ja niiden organisaatiot muuttuvat koko ajan, jolloin sinun on ehkä jatkuvasti löydettävä uusia tapoja tuoda arvoa yritykselle. Aina ei ole siis tärkeää vain se, että olet innovatiivinen työtehtävissäsi vaan joskus sinun on myös ajateltava luovasti työnkuvaasi. Tämä on tärkeää myös vakiintuneemmissa yrityksissä, jotka eivät kasva koko ajan. Ottamalla uusia asioita työnkuvaasi saatat muuttua korvaamattomaksi, eikä yritys halua luopua tällaisista työntekijöistä.

Innovatiivisuus auttaa sinua kasvamaan johtajaksi: Innovatiivisuus ei ole vain johtajien taito vaan se on taito, joka saa ihmiset muuttumaan johtajiksi. Innovatiivisuus muuttaa tavan, jolla lähestyt ja ratkaiset ongelmia, johdat ihmisiä sekä ajattelet.

innovointi
Innovatiivisuutta voi ja pitää kehittää.

Miten voit kehittää innovatiivisuuttasi?

Älä väheksy hulluja ideoitasi: Kaikista menestyneimmät innovaatiot syntyvät hulluista ideoista. Ihmiset, jotka uskovat hullun idean voivan muuttua todeksi, kehittävät menestyksekkäitä keksintöjä. Älä siis väheksy ideoita, jotka innostavat sinua mutta vaikuttavat hieman hulluilta.

Totu pelkoon: Monet ihmiset ajattelevat, että innovaattorit ovat pelottomia, mutta totuus on usein päinvastainen. Jos asia on tarpeeksi tärkeä, he ylittävät pelon. Pikemminkin innovaattorit ovat rohkeita. Kun ihmiset yrittävät päästä pelosta, he usein tappavat myös luovuuden. Menestyksekkäät innovaattorit hyväksyvät siis pelkonsa, mutta eivät anna sen hallita päätöksentekoaan. Jos olet peloissasi, saatat olla lähellä jotakin suurta.

Opi kaikesta: Parhaat innovaattorit ovat usein innokkaimpia oppijoita myös aloilla, jotka eivät suoraan liity heidän työhönsä. He seuraavat kiinnostustaan ja sukeltavat aiheisiin, joista eivät tiedä mitään. Innovaatiot ovat usein uusia tapoja yhdistää asioita, eikä yhdistämistä voi tehdä ilman tietoa näistä asioista.

Älä ikinä ajattele, että tiedät kaiken: Vaikka voisi kuvitella menestyneiden ihmisten olevan kiistatta alan parhaita asiantuntijoita, innovaattorit eivät ikinä lakkaa ajattelemasta, miten asiat voisi tehdä entistä paremmin. Ole aina avoin uusille asioille ja katso maailmaa aloittelijan näkökulmasta, mikä antaa sinulle uutta perspektiiviä asioihin.

Ympäröi itsesi inspiroivilla ihmisillä: Menestyvät ihmiset tietävät, etteivät he voi tehdä kaikkea yksin. Ihmiset, joiden kanssa he tekevät yhteistyötä näiden vallankumouksellisten ideoiden äärellä, ovat yhtä tärkeitä idean menestyksen kannalta. Tämän vuoksi on tärkeää, että yhteistyötä tehdään. Tästä yhteistyön ajatuksesta ovat syntyneet myös innovointipäivät ja -tapahtumat.

Keksitkö sinä seuraavan suuren innovaation, joka muuttaa elämäsi?


In English: Innovativity – Why is it important and how can it be improved?

Innovoinnin tärkeydestä on kirjoittanut aiemmin The Muse täällä ja täällä.

Print Friendly

2 KOMMENTIT

JÄTÄ VASTAUS

Please enter your comment!
Please enter your name here