super-logo

Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer on Suomen suurin sosiaali- ja terveysalan sekä kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja aloille opiskelevien ammattiliitto.

Liity SuPerin jäseneksi »   Lue lisää liitosta »  Avoimet työpaikat »

Mikä on SuPer?

Superilaiset työskentelevät sosiaali- ja terveysalan työpaikoissa sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Superilaisia toimii myös alan yrittäjinä.

SuPer on jäsentensä vahva ja rohkea edunvalvoja, ammatin ja koulutuksen kehittäjä sekä yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka osallistuu myös kansainväliseen toimintaan. SuPerin keskeisiä tavoitteita ovat mm. että työpaikoilla on riittävästi koulutettua hoitohenkilökuntaa, palkka vastaa työn vaativuutta ja että lähi- ja perushoitaja saa työssään käyttää koko osaamistaan.

SuPer on STTK:n jäsenliitto, joka neuvottelee työ- ja virkaehtosopimukset jäsentensä puolesta. Jäsenten paikallisesta edunvalvonnasta huolehtivat SuPerin ammattiosastot, työpaikkojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutetut ja yhteistoimintaelimissä toimivat edustajat.

Miksi kannattaa liittyä?

SuPer on oikea liitto sinulle, joka olet sosiaali- ja terveysalan tai kasvatusalan toisen asteen tutkinnon suorittanut ammattilainen tai opiskelet alalle. SuPer on ainoa ammattiliitto, joka on erikoistunut hoitamaan yksinomaan tämän ryhmän edunvalvontaa. Turvanasi on paikallinen superilainen luottamusmies sekä ammattiosasto, joita on yli 200 eri puolilla Suomea.

SuPer tarjoaa sinulle tukea ja turvaa työelämään! On tärkeää, että työelämän pelisääntöjä noudatetaan kaikkialla. Tarjoamme myös yhteisöllisyyttä, hauskoja ja hyödyllisiä tapahtumia sekä monipuolisia jäsenetuja.

Liity heti opintojen alkaessa tai valmistuttuasi, niin saat monipuoliset edut käyttöösi ja olemme tukenasi. Liittyä voi myös ilman työsuhdetta.

SuPer valvoo etujasi

SuPer ajaa jäsentensä etua sekä ammatillisissa että työsuhteen ehtoihin liittyvissä asioissa. Työelämän pelisäännöt ovat välillä monisäikeisiä ja vaikeitakin. Työntekijällä ja työnantajalla on oikeuksia ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan. Näistä asioista on hyvä työntekijän tietää.

Superilaisena olet hyvässä hoidossa!

Liittyessäsi SuPeriin saat lukuisia ammattiin, edunvalvontaan, järjestölliseen toimintaan ja vapaa-ajanviettoon liittyviä etuja. Lue lisää jäseneduista.

Liity SuPerin jäseneksi »   Lue lisää liitosta »

Avoimet työpaikat