Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin mukaan suomalaiset työnantajat ennustavat varovaisia työllistämisaikeita vuoden 2017 ensimmäiselle kolmelle kuukaudelle. Työnantajista 8 % odottaa henkilökunnan määrän kasvavan, 7 % odottaa henkilökunnan määrän laskevan ja 84 % arvioi henkilöstömäärän pysyvän ennallaan.

Parhaimmat työllisyysnäkymät ovat rakennusalalla ja teollisuudessa. Heikoimmat näkymät ovat hotelli- ja ravintola-alalla. ”Rakentaminen on ollut hyvässä kasvussa koko vuoden ja synnyttänyt tuhansia uusia työpaikkoja. Indikaattorin valossa myönteinen työllistämisvaikutus näyttää jatkuvan, vaikka alalla arvioidaankin jo kasvun hidastumista tähän vuoteen verrattuna”, analysoi ManpowerGroupin Suomen viestintäjohtaja Mika Wilén.

 

Alueellinen analyysi – Itä-Suomessa vahvimmat näkymät neljään vuoteen

Työmarkkinoiden odotetaan kehittyvän positiiviseen suuntaan kaikilla neljällä alueella. Etelä-Suomen ja Itä-Suomen työnantajat raportoivat hyvistä näkymistä (indikaattorit +14 %). Itä-Suomessa työllistymisnäkymät ovatkin vahvimmat sitten kyselyn alettua vuonna 2012. Nousua edelliseen neljännekseen verrattuna on 11 prosenttiyksikköä. ”Osasyynä positiivisiin näkymiin on varmasti ruplan vahvistuminen, mikä on lisännyt venäläisten matkailijoiden määrää”, kommentoi Wilén. ”Suomelle on tietenkin hyvä uutinen, jos ennustettu Venäjän talouden kasvu ensi vuonna toteutuu – silloin voi toivoa, että venäläisturismi jatkaa piristymistään, vaikka matkaa huippuvuosiin vielä onkin.”

Myös Pohjois- ja Länsi-Suomessa odotetaan kohtalaista kasvua (indikaattorit +7 % ja +4 %). Edelliseen neljännekseen verrattuna Pohjois-Suomen työllistymisnäkymät paranevat 20 prosenttiyksikköä. ”Pohjois-Suomi on vahvistanut asemiaan kansainvälisten turistien parissa, ja työvoimatarpeen odotetaan kasvavan eritoten huippusesongin aikaan”, Wilén toteaa.

Länsi-Suomessa indikaattori vahvistuu 8 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä. Etelä-Suomen näkymät sen sijaan laskevat 4 prosenttiyksikköä.

Vuositasolla työllistymisnäkymät kohentuvat selvästi eniten Pohjois-Suomessa (21 prosenttiyksikköä) ja Itä-Suomessa (19 prosenttiyksikköä). Etelä-Suomessa työllistämisaikeet kohentuvat 8 prosenttiyksikköä ja Länsi-Suomessa 4 prosenttiyksikköä.

 

Toimialakohtainen analyysi – rakennusalan näkymät vahvat

Työnantajat seitsemällä toimialalla kymmenestä arvioivat lisäävänsä henkilöstön määrää tulevan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Rakennusalalla työmarkkinat ovat vahvimmillaan sitten kyselyn alettua vuonna 2012 (indikaattori +15 %). Teollisuuden työnantajat raportoivat tasaista palkkaustahtia (indikaattori +13 %), kun taas rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöalan sekä liike-elämän palvelujen kasvu on hieman rauhallisempaa (indikaattori +10 %). Kohtalaista rekrytointiaktiviteettia ennustetaan myös kuljetus-, varastointi- ja viestintäaloille (indikaattori +9 %) sekä julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden alalle (indikaattori +7 %). Työllistämisaikeiden ennustetaan heikkenevän kolmella toimialalla. Erityisesti hotelli- ja ravintoa-alan näkymät ovat alkuvuodesta heikot (indikaattori -7 %).

Vuositasolla tarkasteltuna työllistämisaikeet kohentuvat kahdeksalla toimialalla kymmenestä.  Vauhdikkainta kasvu on ollut rakennusalalla, jonka työllistämistarpeet ovat kasvaneet huimat 36 prosenttiyksikköä. Heikointa kehitys on ollut hotelli- ja ravintola-alalla, jolla työllistämisaikeet laskevat 16 prosenttiyksikköä. Myös sähkö-, kaasu-, lämpö- ja vesihuollon sektorilla on laskua viime vuodesta.

”Joillakin toimialoilla kohtalaisen hyvä vire näyttäisi jatkuvan myös alkuvuonna. Esimerkiksi julkishallinnon, koulutuksen ja sosiaali- ja terveyspalveluiden ala sekä rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöala ja liike-elämän palvelut edustavat vakaita toimialoja, joilla indikaattori on pysynyt plussalla jo jonkin aikaa”, toteaa Wilén. ”Henkilöstöään vähentävien työntekijöiden osuus vaikuttaa pienenevän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Vaikka työnantajat näyttävät pienoisia merkkejä optimismin kasvusta, globaalissa taloudessa on silti useita epävarmuustekijöitä ja kysymysmerkkejä. Nähtäväksi jää, miten Suomen ulkopuoliset trendit vaikuttavat erityisesti vientiyritysten työllistämisaikeisiin.”

 

Yritysten kokoluokkien välinen vertailu – kasvua odotetaan kaikissa kokoluokissa

Kaikissa yrityskokoluokissa henkilöstön määrän odotetaan kasvavan. Työllistämisaikeet ovat vankimmat keskikokoisissa yrityksissä (50–249 työntekijää) indikaattorin ollessa +26 %. Pienten (10–49 työntekijää) ja suurten yritysten (250 työntekijää tai enemmän) työnantajat raportoivat myös hyviä työllistämisaikeita (indikaattorit +18 % ja +16 %). Mikroyritykset (alle 10 työntekijää) ennustavat vain pientä kasvua (indikaattori +4 %).

meos-1-2017_hakijalle

Työllistämisaikeita kuvaava indikaattori (Net Employment Outlook) vuoden 2017 ensimmäiselle kvartaalille on Suomessa +4 %. Indikaattori saadaan, kun henkilöstömääränsä lisäämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuudesta vähennetään henkilöstömääränsä vähentämistä suunnittelevien työnantajien prosenttiosuus. Suomen työmarkkinabarometrin tuloksissa huomioidaan kausitasoitettu data. Kausitasoitus on laskennallinen menetelmä, jonka avulla tutkimustuloksista pyritään poistamaan säännöllisenä toistuva kausivaihtelu, joka liittyy esimerkiksi vuodenaikoihin, pyhäpäiviin, lomakausiin ja eri toimialojen sesonkivaihteluihin.

Voit ladata lisätiedot ja liitteet osoitteesta http://www.manpowergroup.fi/ajankohtaista1/