Kaksi harhaluuloa suorahausta

Kaksi harhaluuloa suorahausta

Kartoitimme Suomen suorahakumarkkinoiden koon ja keräsimme suorahakupalveluja tarjoavat yritykset yhteen listaan, ks. suorahakuyritykset.fi. Työtä tehdessä esiin nousi kaksi yllättävää seikkaa: Jopa alan toimijoille itselleen, rekrytointiyrityksille, ei aina ollut...